Tag: פסגת זאב

לפני הבחירות: אושרו הקצאות לבניית מוסדות חינוך ובית כנסת בפסגת זאב

לטובת תושבי שכונת פסגת זאב צפון: אושר היתר לבניית 2 כיתות גני ילדים לציבור החרדי ובית כנסת מעל • מי שהוביל את האישור הוא יושב ראש ועדת תכנון ובנייה בעיריית ירושלים, אליעזר ראוכברגר נציג דגל התורה • ראש העיר: "בשורה לתושבים"

דעות