Tag: יש עתיד

המועמד העתיק מיאיר לפיד? הגולשים שלגלגו על בלום • צפו

גולשים חדי עין זיהו שהמועמד לראשות העיר רחובות, זוהר בלום, העתיק לכאורה כמעט מילה במילה מנאום של יו"ר מפלגת יש עתיד אליה הוא משתייך, יאיר לפיד • לדבריו: "מתחייב לשמור על חברה ליברלית ושוויונית, יחסי שכנות טובים וכבוד הדדי בין כלל המגזרים"

דעות