Tag: חריש

מקלב בחריש: "הצלחת 'דגל' תקבע את הצביון" • צפו

דגל התורה מתמודדת לראשונה למועצת העיר חריש, ברקע מאבקים בשנה האחרונה סביב הצביון בפהרסיה הציבורית כאשר חילולי השבת רח"ל רק הולכים וגוברים • מקלב הבהיר בכנס פעילים: "אם ננצח – נמנע את חילולי השבת"

דעות