Tag: צאנז

הדיל שאיים לדחוק את המועמד החסידי בפתח תקווה, וזעם נציג 'דגל' | פרסום ראשון

בימים האחרונים נעשה ניסיון בפתח תקווה להציב בראשית הרשימה שני מועמדים מדגל התורה, מה שהעלה חשש מצד קהילות חסידיות לדחיקת המועמד שלהם מהמקום השני המיועד לו • במקביל, מועמד דגל כיום מבהיר בשיחות סגורות: "לא עדכנו אותי על החלפה, ממשיך בכל הכוח"

דעות