תגית: מועצת גדולי התורה

התנגדות נרחבת במועצת לווטו על זייברט: "מיודדים" | חשיפה

מרן הגר"י זילברשטיין בשיחה עם מנחם שפירא, הביע תרעומת שההחלטה על הטלת הווטו התקבלה "ללא דיון והצגת הפרטים לחברי המועצת" • מרן הגרב"ד פוברסקי ליעקב אשר: "אם יש טענות אני יכול לדבר עם זייברט, מיודד עימו. טענות צריך לברר ולא להעצים"

מאחורי הקלעים: הרגעים הדרמטיים ולחצי רבני ה'מועצת', לפני חתימת ההסכם

לפני החתימה על ההסכם באלעד – חלק מחברי מועצת גדולי התורה התנגדו נחרצות לתמיכה של דגל התורה בישראל פרוש, כאשר ח"כ גפני קיבל טלפונים אישיים מחברי המועצת שהורו לו שדגל חייבת לקיים את ההסכם עליו היא חתומה

דעות