תגית: יוסי טייב

המירוץ החל: הרבנים בהכרזת תמיכה ברביץ; מה תעשה ש"ס?

ראש המועצה החרדי הראשון שזהותו נקבעה? הבוקר פורסם מכתבם של רבני טלזסטון על ראש מועצת קרית יערים, יצחק רביץ, שימשיך לקדנציה נוספת • "שליח נאמן הפועל בשוויוניות ובשקיפות עבור כולם" • כיצד תפעל ש"ס?

דעות