בני ברק

לקראת מפץ פוליטי? מכתב שני ברציפות של רבני 'דגל', שזייברט לא מוזכר

I have 1871views
חברי מועצת גדולי התורה הליטאית מפרסמים קול קורא לקראת הבחירות המקומיות, מכתב שני ברציפות בו כותבים למי להצביע למועצה ולראשות העיר - כאשר הרשימה עצמה מפורטת ומזכירה כל עיר ועיר - אלא שבאופן 'פלאי' חנוך זייברט לא מוזכר • זאת הדילמה
מרנן הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש. צילום: יעקב נחומי

שבוע לפתיחת הקלפיות – והיום (שלישי) מתפרסם קול קורא מחברי מועצת גדולי התורה להצביע לרשימת דגל התורה למועצה. לראשות הערים: גרינברג בבית שמש, רייך ברכסים, פרוש באלעד ורובינשטיין בביתר. בצל העתירה לפסילת מועמדות בוסו – זייברט שמועמד לרה"ע בני ברק נעדר מהקול קורא. האם בדגל החליטו להפר את ההסכם שנחתם עם זייברט בבני ברק או שמדובר רק בלחץ של הרגע האחרון לצרכי מו"מ? ימים יגידו.

"ממרנן ורבנן חברי מועצת גדולי התורה וראשי הישיבות הקדושות", נפתח המכתב. "הנה יום הבחירות לעיריות שיתקיימו בעזהי"ת ביום ג' י"ח אדר א' תשפ"ד קרב ובא ובהיות שבבחירות אלו עומד על כף המאזניים הרבה עניינים של חיזוק והעמדת הדת על תילה, ומאידך סכנה של עקירת כל הקדוש והיקר לנו".

"ויש לזה משמעות גדולה לצביון כל עיר וכידוע שגדולי התורה תמיד זרזו לבוא ולהצביע בעד הרשימה שנציגיה ידאגו בראש ובראשונה שיהודי יוכל לחנך את בניו ובנותיו בדרך המסורה מדור דור ושעוקרי הדת לא ידרסו הננו לפנות לאחינו בני ישראל די בכל אתר ואתר החרדים לדבר ד' מכל העדות והחוגים לתמוך ולהצביע ברגל גאווה את כל המקודש לנו", נכתב בנוסף.

"לרשימת דגל התורה שבכל מקום, וכן במקומות בהם מופיעים נציגים מטעם דגל התורה או רשימות שדגל התורה תומכת בבחירות בהם ברשימות מקומיות (הרשימה המלאה במכתב המצורף לכתבה) וכן לתמוך ולהצביע למועמדים לראשות הערים (גם הרשימה הזאת מצורפת במכתב שבכתבה) וכן ראשי הערים שדגל התורה תומכת בהם כפי שיתפרסם בימים הקרובים בעזהי"ת", נמשך המכתב.

"וכל התומך והמצביע בעד הרשימות הנ"ל הרי הוא בכלל ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת, ומי שביכולתו לסייע הרי הוא בכלל מזכה הרבים וזכות הרבים יהיה תלוי בו וכל המסייעים להוסיף בשמירת דת תוה"ק בעירם הננו תפילה שיזכו הם וכל משפחותיהם בכל הטוב ממקור השפע והצלחה וכט"ס ובביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן", מוסיפים הרבנים לסיום.

//עוד כתבות

כתיבת תגובה