Tag: רכסים

ראש מועצת רכסים הנבחר: "כפו עלינו את המחלוקת"

יצחק רייך, ראש המועצה הנבחר ברכסים, בשיחה עם מגישי מהדורת הבוקר: "אמרתי לכל אורך הדרך שאני לא חושש מהתוצאה אלא מהדרך. כפו עלינו את המחלוקת. לצערי הליכוד לא נכנסה. ניצחנו ב-70 קולות. לדגל יש 5 מנדטים ולש"ס 6. המטרה שלי להחזיר את השלווה לרכסים"

דעות