Tag: יצחק גורדון

נציג אגו"י בערד: "חמש שנים עשקו אותנו"

יצחק גורדון, נציג אגודת ישראל בערד למגישי מהדורת הבוקר: "הוויכוחים פה הם על עצם הקיום שלנו. לא רצינו להשתלט על העיר. 5 שנים ראש העיר עשק מאיתנו את כל התקציבים, לא נתן לנו מוסדות, גנים. היינו חייבים להיאבק על קיומנו. למועצה קיבלנו 5 מנדטים"

דעות