Tag: הרב אפרתי

חבר ועדת רבני דגל: "בספקות שאלנו את מרן הגר"ד לנדו" • צפו

הגאון הרב יוסף אפרתי, חבר ועדת הרבנים של דגל התורה, בכנס המפלגה לקראת הבחירות המקומיות: "כשהיה ספקות וטענות ניגשנו לשאול את מרן ר' דוב לנדו שליט"א, לא עשינו שום דבר, בספקות בדברים האלה, בלא לשאול" • כך שיבח את הח"כים

דעות