Tag: ארז מלול

ח"כ ארז מלול מבהיר: "שהציבור בבני ברק יצביע כהוראת הרבנים"

ח"כ ארז מלול ב'מהדורה המרכזית' ששודרה מאולפן הקיץ בבנייני האומה: "מגיע לתושבי בני ברק לזכות בראש עיר מוצלח. אני כמובן קורא לציבור גם 'ועשית ככל אשר יורוך', הרבה רבנים גם ממגזרים אחרים תומכים במועמדות בוסו. ולא נעשה שום קמפיין שמתעלם מהוראות הרבנים האחרים"

דעות