Tag: איומים

‏הפילוג החסידי; שלו"א טענה "קיבלנו איומים", אגודה משיבה: "תמוה"

בימים האחרונים נטען ב'שלומי אמונים' כי הם קיבלו איומים מצד 'אגודת ישראל', ברקע הפיצול בסיעה החסידית בעקבות מערכת הבחירות • אלא שלטענת אגודה, כשביקשו לדעת מי המאיימים – אנשיו של השר פרוש סירבו להשיב: "תמוה"

דעות