אלעד

מרן הגר"ד לנדו באלעד: "אין תוקף להסכם שמסכן את היהדות בעיר"

I have 1037views
מרן הגר"ד לנדו בעצרת באלעד: "איך ייתכן לומר שההתנגדות לישראל פרוש זה אידשקייט? הדיינים פסקו שאין להסכם תוקף ואין צורך לקיימו, אבל בוודאי שאין תוקף להסכם שמסכן את היהדות בעיר. אין מי שמוסמך לחתום על הסכם שמסכן את היהדות"

אמש התקיימה באלעד עצרת אלפים מרכזית למען בחירתו של ישראל פרוש לראשות העיר בראשות מרן ראש הישיבה הגר"ד לנדו שליט"א, ראש הישיבה מרן הגרמ"ה הירש שליט"א, עמוד ההוראה מרן הגר"י זילברשטיין שליט"א וראש הישיבה מרן הגר"ד כהן שליט"א, רבני העיר וראשי קהילות באלעד.

מרן הגר"ד לנדו נשא את המשא המרכזי ודיבר בנחרצות על החובה להצביע לישראל פרוש לראשות העיר: "הסיבה היחידה בגינה אנו בני התורה יוצאים להצביע היא בעקבות פסק החזון איש הרבה גופי תורה תלויים זה".

"המושג של גופי תורה הוא הפוך מכל מיני מושגים כמו כבוד המפלגה, תפקידים או תקציבים. זה אך ורק היהדות בעיר, הצביון של העיר. הדרך לעשות זאת היא למנות אנשים ראויים לתפקידים המתאימים".

"את העיר אלעד אני מכיר אישית מיום היווסדה, אין זה סוד שבשנים הראשונות היא חוותה קשיים קשים מנושא ואין ראוי להזכיר את מה שהתרחש כאן בעבר, כל הקיום של היהדות בעיר היה בסכנה".

"זכינו שמרן הרב שטיינמן התאמץ לשם בחירתו של ר' ישראל פרוש, הוא ראה בעיני רוחו שהוא יוכל להעמיד את היהדות בעיר. חפץ ה' הצליח בידיו, ר ישראל פרוש נבחר, והוא אכן חיזק את היהדות העיר".

מרן רה"י תקף בחריפות: "איך ייתכן לומר שההתנגדות לישראל פרוש זה אידשקייט? חובה לתת לעיר להמשיך להתנהל על ידו. הוא הצליח לחזק קשר עם הרבה קהילות, גם עם הציבור הספרדי.

"הדיינים פסקו שאין להסכם תוקף ואין צורך לקיימו, אבל בוודאי שאין תוקף להסכם שמסכן את היהדות בעיר. אין מי שמוסמך לחתום על הסכם שמסכן את היהדות".

"למי שיאשים אותי בגזענות, האם אנו שרבים מבני הישיבות אצלנו הם בני עדות המזרח, האם ניתן להאשים אותנו בטענה נלוזה זו? איזו חילול ה'. מי שמאשים אותנו בגזענות או חילול ה', אוי לו ואוי לנפשו.

"חובה על כל אחד להצביע להרב ישראל פרוש לראשות העיר ומי שאומר אחרת טועה ומטעה. אני מברך בשער בת רבים את ר' ישראל פרוש שימשיך להנהיג את העיר, אמרו אמן. ברכתי נתונה למי שיצביע לר' ישראל פרוש ולמי שיפעיל שיצביעו עבורו".

//עוד כתבות

כתיבת תגובה