אלעד

מדוע חבר מועצת חכמי התורה הגיע לפרוש בערב השבת?

I have 2453views
מרן הגאון רבי שלמה מחפוד, חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, הטריח את עצמו שעות ספורות לפני השבת האחרונה, והגיע לעיר אלעד כדי למסור לרה"ע ישראל פרוש מכתב אישי כנגד השמצות שונות שמוטחות בו • המכתב המלא
הפגישה החשאית בערב השבת. באדיבות המצלם

דרמה היסטורית בעיר הישיבות אלעד: מרן הגאון רבי שלמה מחפוד, חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, הטריח את עצמו והגיע לפתח ביתו של ראש העיר ישראל פרוש, כדי להעניק לו מכתב תמיכה, נגד ההשמצות שפרסמו נגדו בעיר גורמים פוליטיים.

חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס מתנער מאותם גורמים ושולח מכתב תמיכה בראש העיר פרוש. זה קרה ביום ביום שישי האחרון, ערב שבת פרשת תצווה, כאשר ראש העיר ישראל פרוש קיבל שיחת טלפון אישית מחבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלמה מחפוד, לו היכרות ארוכה עם פעולותיו של פרוש למען קהילות יוצאי תימן.

הגר"ש הטריח את עצמו לעיר אלעד, כדי לפגוש את ראש העיר ישראל פרוש שהופתע לקבל ממנו מכתב מרגש שכתב הרב בשבוע האחרון, ובו הוא מתייחס להשמצות שפורסמו בימים האחרונים כלפי פרוש על ידי פעילים אחרים. הגאון הרב מחפוד מוסיף ומדגיש כי יש חובת הכרת הטוב עבור ישראל פרוש, ועבור משפחת פרוש לדורותיה. "עלה והצלח, ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח בס"ד גדולה".

במכתבו, שנפתח במילים "לכבוד ידיד בן ידיד העוסק בצרכי ציבור באמונה הר"ר ישראל פרוש שליט"א", כותב הגר"ש "אין ברשותי להחריש עקב שמועות שווא כביכול 'נאלצתי' על ידך להגיע לשמחת השבע ברכות של בנך החתן שליט"א כנגד דעתי. מחובתי להבהיר שלא כך פני הדברים".

המכתב

לאחר מכן מנמק הרב וכותב כי "הן חובת הכרת הטוב מפורשת בדברי חז"ל במקומות רבים, לכן חובה כללית לציבור להכיר טובה למשפחתכם, משפ' פרוש המעטירה, העוסקת בענייני חסד ובצרכי ציבור לאורך שנים רבות, ובפרט בענייני הפעילים לטובת בני עדתינו. עוד מימי זקנך ר' משה וסבך ר' מנחם ז"ל, ויבדלחט"א אביך ר' מאיר שליט"א ועד אליך החוליה הנוספת בשרשרת דורות פעילי החסד המפוארת. אי לכך, עז היה רצוני להשתתף בשמחת הנישואין בירושלים ת"ו. אולם חבילי טרדין הקיפוני ונבצר ממני להגיע לחתונה. לכן כהכרת הטוב למשפחתך ולכל פועלך באתי לכבד ולהשתתף בשמחת השבע ברכות שהתקיימה בבני ברק. לכן לא תירא ולא תחת מחורשי רע אשר מוציאים שם רע לחינם בגיבובי דברים שלא היו, ח"ו".

בסיום מכתבו, מברך הרב בחמימות יתירה את פרוש, וכותב לו "ואתה ר' ישראל, עלה והצלח בכל שליחות שיטיל עליך השי"ת ועל הצד הטוב ביותר, ותמצא חן וחסד בעיני ה' ואדם, ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח בס"ד גדולה".

//עוד כתבות

כתיבת תגובה