בני ברק

הגר"י זילברשטיין הכריע: "החושש מעכברים, אינו יכול לקיים כך מצוות סוכה"

I have 63views
מגיפת העכברים בבני ברק, וחג הסוכות הקרב ובא, הביא בקרבו סערה בעולם ההלכה האם אפשר לקיים מצוות סוכה באופן שהוא מצטער מהעכברים, כאשר השאלה הגיעה בסופו של דבר גם לשולחנו של מרן הגר"י זילברשטיין שהכריע כי זה תלוי בדעת בני אדם • הפסק המלא
אילוסטרציה. צילום: פלאש 90

בעקבות מגיפת העכברים והחולדות בבני ברק, ולא רק, וחג הסוכות הקרב ובא, בו יורדים רבבות עם ישראל ובונים את סוכתם בחצרות הבתים למשך כל שבעת ימי החג, נתעורר פולמוס נרחב בין טובי הלמדנים וגדולי הרבנים והמוצי"ם, האם ניתן לבנות סוכה בחצר, ולאכול ולישון שם, כשיש חשש שבכל רגע נתון יכנס עכבר או חולדה, ויפחיד את כולם, שכן הדין שמצטער פטור מן הסוכה. רבנים שונים כבר הביעו את דעתם לכאן ולכאן, אך אברכים רבים לא נחה דעתם ורצו לשמוע פסק סופי וברור מגדולי הפוסקים, ושלחו את השאלה לשולחנו של מרן הגאון הרב יצחק זילברשטיין שליט"א.

בתחילת דבריו ציין כי נשאל בעבר בעולה חדש מרוסיה שבנה סוכה בחצר, וגילו שמסתובב נחש ארסי בחצר, וכולם ברחו אך הוא רצה לשבת בסוכה ולברך עליה, משום שהיה בצבא ברוסיה ושם חינכוהו להלחם ושאין לפחד מנחשים. הגר"י זילברשטיין השיבו כי כיון שאמרו חז"ל (יבמות דף קיב:) שאין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת, אם כן אין זה בכלל דירה, ובסוכה שנאמר 'תשבו כעין תדורו' אי אפשר לקיים את המצווה כשיש נחש ארסי שמסתובב, ואסור לו לברך על סוכה זו כי הברכה לבטלה.

אך סיים מרן, כי לגבי עכברים לא נאמר דין זה, אלא הדבר תלוי במידת הפחד שלו, שאם הוא מפחד מעכברים הרי זה מצטער ואינו יוצא ידי חובה, אבל אם אינו מפחד ואינו נרתע או חושש, הרי שיוצא ידי חובה. אך דן מרן, באדם שהוא עצמו אינו מפחד מעכברים, אבל אשתו וילדיו כן מפחדים, והכריע כי אם באמת כך הוא המצב, הרי שאי אפשר לעשות שם סוכה, ובזמננו נשים וילדים מפחדים ונרתעים מאד מעכברים, ובשבילם זה מצטער הפטור מן הסוכה, וסיים שצריך עיון אם אפשר לעשות סוכה במקום שעכברים יכנסו לסוכה.

תשובתו של הגר"י זילברשטיין הובאה על ידי נכדו הרב חיים מלין בקו 'שיח יצחק', בו מובא מדי יום ויום כמה וכמה שאלות אקטואליות ומרתקות שהגיעו לשולחנו של מרן. לפני כמה חודשים פורסם כי הגר"י זילברשטיין עורר להקפיד על נקיות חצרות הבתים והבניינים, ולא להשאיר פסולת ואשפה, ועורר כי זה חילול ה' שכך נראים ערים של בני תורה, וזה אחת הסיבות העיקריות להתרבות החולדות והעכברים.

//עוד כתבות

כתיבת תגובה