רמת גן

הגר"י זילברשטיין במכתב לתושבים: "על מי בטחת כי מרדת בי?"

I have 32views
הושק רשמית הקמפיין של מפלגת 'רמת גן באמונה' בראשות מרן הגר"י זילברשטיין בעיר רמת גן, עם מכתב רשמי ומיוחד לתושבים: "על מי בוטחים אותם אלו שמעוניינים לרמוס את השבת הקדושה בחוצות קריה? הם מסכנים את קיומנו בעיר"
צילום: ארגון דרשו

אחרי שמרן הגר"י זילברשטיין הקים את מפלגת "רמת גן באמונה", בעיר רמת גן, היום (חמישי) מושק רשמית הקמפיין. "שהחיינו וקיימנו והגיענו – למען קדושת השבת וכבוד שמיים יוצאים לדרך!", "רמת גן באמונה" – ומתחתיו הכיתוב "הסיעה האמונית והחברתית למועצת העיר", יחד עם פרסום מכתבו הנדיר של הגר"י זילברשטיין, מכתב אשר נכתב מדם ליבו ונוסח בדקדוק רב, כשמתחת המכתב נכתב: "מרן שליט"א מבקש, כולנו מצביעים!". המכתב עתיד להתפרסם ברחבי העיר רמת גן, בכל בתי הכנסת בעיר ובלוחות המודעות, לקראת השבת הקרובה, ובהמשך יצטרפו למכתב חתימות רבני ומגידי השיעורים בעיר רמת גן.

במכתב נכתב: "על מי בטחת כי מרדת בי?" (מלכים ב, פרק יח), לאחיי ורעיי היקרים, תושבי עירנו רמת גן, שלום וברכה וישע רב. אויבנו במדינת איראן, הכינו לאחרונה שלוש פצצות אטום, ברור לכולנו שהפצצות לא יוצרו על מנת להניחן במוזיאון, אלא כדי להשליכן עלינו ח"ו. לעת כזאת, בימים שחרב חדה מונחת על צווארו הקולקטיבי של העם, אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים, על ידי הסגולה הגדולה ביותר שבוראנו מסר לנו".

"ומהי אותה סגולה? – שמירת השבת. כפי שאנו אומרים בפיוט הנודע: "כי אשמרה שבת – א-ל ישמרני". ולכן אנו אומרים בתפילתנו: "מנוחת שלום ושלוה, השקט ובטח", כיון שעל ידי שמירת שבת אנו ז"וכים לשלום השקט ובטח. השבת תסוכך עלינו מכל מזיק ופגע כאשר נשמור עליה. וזוהי גם הסיבה שנוהגים לומר "שבת שלום" כיון שהשבת מביאה שלום ומצילה ממלחמה כאשר שומרים ומכבדים אותה כראוי. לדאבון לב, קמו מנהיגי ציבור בעירנו, והכריזו כי שמו להם למטרה לפעול חלילה להסרת השמירה האלוקית של העיר ולהביא להמתת אסון על הציבור, וזאת על ידי הפעלת תחבורה ציבורית ופתיחת חנויות בשבת בעירנו".

"מהדהדת באוזנינו הזעקה הנוראית הכתובה בנביא (מלכים ב' י"ח) מה הבטחון הזה אשר בטחת… על מי בטחת כי מרדת בי. על מי בוטחים אותם אלו שמעוניינים לרמוס את השבת הקדושה בחוצות קריה?! מניין להם הבטחון שנזכה לשמירה והצלה מאויבנו החפצים להשמידנו, כאשר תפעל התחבורה הציבורית ברחובות העיר?! על מי הם סומכים שמרידתם באלוקים ומסיתים את הרבים להצטרף למרידתם למרדם הנורא?! הלוא הם מסכנים את קיומנו בעיר, כפי שמתרה בנו הנביא ירמיהו (י"ז, כ"ז) 'ואם לא תשמעו אלי לקדש את יום השבת ולבלתי שאת משא ובוא בשערי ירושלים ביום השבת, והצתי אש בשעריה'".

"אני פונה אליכם, אחיי האהובים, תושבי רמת גן, לבחור אך ורק בעד תנועת "רמת גן באמונה" שביקשתי מהרב שמעון בן חיים שליט"א לעמוד בראשה, שבכוונתה לדאוג לשמירת צביונה היהודי של העיר על ידי שמירת חומת המגן שלנו שהיא השבת הקדושה. בואו ונתמוך בהם ונזכה שיתקדש שם שמים על ידינו ולכל טוב. הכותב וחותם, תושב רמת גן הכואב ודואב, יצחק זילברשטיין", הוסיף מרן. כזכור, חתנו הגה"צ רבי דוב קוק מטבריה, הביע תמיכה במפלגה וכתב והזהיר כי קיימת סכנת נפשות כל רגע אם נופל משהו משערת ראשה של השבת, וכי אין בושה נוראית יותר מראש עיר המחלל את השבת בפרהסיה.

//עוד כתבות

כתיבת תגובה